WAYSGPS 2020-07-17T14:01:50+03:00

Какво е WAYSGPS

WAYSGPS е система, която проследява различни движещи се обекти в реално време навсякъде по света на конкурентни за българския пазар цени. Посредством услугите на WAYSGPS имате възможност изключително лесно и бързо да наблюдавате и проследявате движението на вашите обекти. Тя е основана изцяло на технология, която ви позволява без да инсталирате допълнителен специализиран софтуер да имате достъп отвсякъде и по всяко време единствено чрез вашия уеб браузър само с въвеждането на уникално потребителско име и парола. Бихме предоставили на всички нови клиенти възможността да им бъде демонстрирана платформата.

WAYSGPS е система, която има за цел да контролира и управлява вашия автопарк.  Нейното предназначение е именно обхващането на целия процес на наблюдаване и проследяване, както и контролирането и оптимизацията на разходите в автопарка по начин, който дава резултат, изразяващ се в по-добра продуктивност на човешкия ресурс, по-високи печалби и по-добро качество на обслужване. За да се възползвате от всичко това, е необходимо единствено инсталирането на малък модул, който съдържа GPS приемник и SIM карта  във всяко превозно средство от вашия автопарк. Този модул ви позволява да проследявате както в реално време къде са намира превозното средство, така и детайлната история на движението му.

Приложимост на WAYSGPS

Приложимост на WaysGPS
 • Вътрешен и международен транспорт и спедиция
 • Дистрибуторски услуги
 • Куриерски услуги
 • Rent-a-car услуги
 • Превоз на опасни товари и течности, превозвани в цистерни
 • Охранителна дейност
 • Техника в селското стопанство
 • Техника в пътното строителство
 • Хладилни ремаркета
 • Складово стопанство
 • Воден и обществен транспорт
 • Военна техника
 • Спешната медицинска помощ
 • Сметосъбиране
 • Водоснабдяване и канализация
 • Пътна помощ
 • Железопътен транспорт
 • Дипломатически превозни средства
 • Гражданска защита
 • Инкасо автомобили

Възможности на WAYSGPS

Възможности на WaysGPS
 1. Ние осигуряваме GPS устройствата, техния монтаж и поддръжка в договореното време. Монтажът и демонтажът може да бъде извършен навсякъде, където би било удобно и за двете страни;
 2. Автоматична идентификация на водача чрез специална карта и извличането на информацията директно от тахографа на превозното средство , както и експорт на данни от бордови компютър (в случай, че вида на МПС позволява);
 3. WAYSGPS съхранява и анализира получената информация в безкраен период от време;
 4. Чрез уеб браузъра си, единствено посредством парола и потребителско име, имате достъп до GPS-платформата с информация за целия ви автопарк;
 5. Платформата визуализира в реално време текущото местоположение, посока и скорост на движение, дата и час, спирания и престои, пробези и маршрути, ниво на горивото в резервоара, реален разход на гориво, моточасове и обороти на двигателя;
 6. GPS системата ви дава възможност да следите моторните превозни средства в зона или извън зона, използване на МПС-то в извънработно време, МПС-та надвишили предварително поставена максимална скорост, престои в работно време, престои и нощуване извън предварително определени места, обособяване на зони и проследяване и контрол на посещения, маршрутизация и проследяване и др.
 7. Възможно е дефинирането на географски зони, за които да се получава известяване по авоматичен начин, както и контрол при напускане или навлизане в  тези зони, внезапни спадове на гориво, отваряне на резервоара на забранени места, следене за задействане на външни помпи и агрегати.
 8. Автомобилите могат да бъдат обособени в отделни групи. Обозначаване на зони на картите с име и тип. Зоните могат да се визуализират на работния плот или да бъдат показвани при поискване.
 9. Системата отразява нивото на горивото в резервоара, отчетено от нивомера (фабричен или допълнително инсталиран); може да бъде извлечена информация относно разхода на гориво, скоростта на движение на автомобила
 10. Дневни задачи: системата автоматично анализира и алармира за предстоящи или просрочени събития: смяна на масло, филтри, извършване на годишен технически преглед, смяна на гуми, плащане на данъци, такси, винетки, застраховки и др);
 11. Системата дава възможност да бъдат асоциирани различни видове събития към определени МПС-та, като системата автоматично алармира потребителя и генерира справка за възникнало събитие, напомнящи съобщения за определен период от време;
 12. Измерва разстояния и маршрути на електронната карта и  визуализира МПС-то през Google Earth;
 13. Различни нива на достъп за потребителите и т.н.

Предимства на WAYSGPS

Предимства на на WaysGPS
 • Директно извличане на информация от тахографа на превозното средство (изключително важно в сферата на тежкотоварните автомобили и международния транспорт).
 • Денонощна уеб информация за всички работещи единици от всяка точка на света както през компютър, така и чрез удобно мобилно приложение, което се инсталира на вашия мобилен телефон или таблет.
 • Използват се ресурсите на транспортния и човешкия капитал по възможно най-оптимален начин.
 • Бързо и чувствително се намаляват фирмените разходи.
 • Повишава се сигурността на автомобила и водача.
 • Намаляват се злоупотребите със служебните автомобили.
 • Бързо и лесно планиране на транспортната дейност, повишавайки своята собствена ефективност.
 • Вашите клиенти стават все по-доволни.
 • Бърза възвращаемост на направената инвестиция.
 • Контролиране на поставените задачи и разхода на гориво.
 • Възможност за подобряване на системата спрямо специфичните нужди и изисквания на клиента.
 • Могат да бъдат обслужвани неограничен брой маршрути и превозни средства.
 • Визуализация върху високорезолюционни цифрови карти на предишни маршрути и текущи позиции на превозните средства денонощно и от всяка точка на света единствено чрез Интернет, потребителско име и парола.
 • Алармиране при надвишена скорост при предварително поставени лимити.
 • Графично изобразяване на маршрутите на неограничен брой превозни средства за неограничен период от време.
ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ