TOLL

/TOLL
TOLL 2020-07-17T14:12:45+03:00
BGTOLL

За всички превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона е въведена система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние – ТОЛ (TOLL). Дължимата тол такса се определя от разстоянието изминато по републиканската пътна мрежа определена за тол таксуване, класа на пътя и техническите характеристики на превозното средство – категория, брой на оси, емисионен клас.

Отчитането на тол таксата ще се извършва чрез:

 • монтирано в превозното средство устройство, което с помощта на GNSS (глобалната навигационна сателитна система) изпраща данни за позицията на превозното средство, необходими за генериране на т.н. тол декларации.

Устройствата, с които ще работи българската тол система, са:

  1. Бордови устройства, предназначени само за тол таксуване
  2. и GPS устройства, използвани от компаниите за проследяване и управление на автопарк.
  3. или чрез закупуване на маршрутна карта, с която заплащате таксата за използване на платената пътна мрежа.

“СТ Иновейшън” ЕООД (WaysGPS) е вписан с решение на УС на АПИ №  24436/20 от 23.01.2020 г. като Доставчик на декларирани данни (ДДД) и предлага възможност  за отчитане на тол такси посредством монтираните (или включени в запалката) GPS устройства.

За заплащане на тол таксите се подписва допълнителен договор за тол услуги, в който за гарантиране на плащанията ще можете да избирате между депозит, банкова гаранция или карти за гориво.

В създадена за целта  платформа ще може да управлявате разходите за всички ваши превозни средства, отчитани чрез бордово или GPS устройство, и в случай на нужда да закупувате маршрутни карти до стойността на своя фирмен лимит според договора за тол услуги.

GPS устройствата предоставят по-добра точност и надеждност от бордовите устройства. Предимства на отчитането на тол таксата с GPS устройства в сравнение с:

 • маршрутните карти
  • няма необходимост ангажиране на допълнително време и персонал.
  • избягва се вероятността за допускане на грешки при изготвянето или изпълнението на маршрута.
  • избягва се риска за налагане на значителни глоби в случай на грешка
 • бордовите устройства
  • възможност за своевременно информиране както на водача, така и на друго отговорно лице по телефон, мейл или вайбър за неработещо устройство.
  • предоставяне на много допълнителна информация (местоположение, ниво и разход на гориво, следа на движението, различни справки, дистанционно сваляне на диг. тахографи и др.)
  • възможност за придобиване на устройството
  • възможност за постоянно свързване на устройството (запалката остава свободна и се избягва риска от забравяне от страна на водача да включи устройството)