Тандемът WAYSGPS – AWATECS

/Тандемът WAYSGPS – AWATECS
Тандемът WAYSGPS – AWATECS 2020-07-14T15:03:52+03:00

Тандемът WAYSGPS – AWATECS

Какво е AWATECS?

AWATECS е революционен многофункционален софтуерен продукт, базиран изцяло на уеб технология, с лесен достъп от всяка точка на света, по всяко време, изключително подходящ и необходим на логистични фирми, притежаващи автопарк. Системата дава възможност за създаването на база данни с история за неограничен период от време, издаване на приходни документи, както и въвеждането на разходни документи и лесното им управление по период и вид. Системата е безспорно в помощ на международния транспорт, тъй като автоматично извлича чрез WAYSGPS информация от тахографа относно всички необходими компоненти от него и по зададени параметри, напълно съобразено с Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, изчислява всякакви видове времена (работно време, време за каране, време за каране за 1 или 2 седмици, 9-часови дневни паузи, 24-часови седмични паузи и т.н.). Детайлна информация за работата на превозните средства за текущ и минал период, както и за курсовете им по зададени индивидуални параметри, директна връзка с WAYSGPS и визуализацията му в AWATECS, възможност за алармиране при поставени оперативни задачи и т.н. Това е система, която напълно позволява захвърлянето на всички файлове, които сте използвали досега като цялата информация, въведена в AWATECS се прехвърля на сървър и дава предпоставка за 100 % надеждност при съхранението ѝ. Основната ѝ цел е оптимизирането на разходите на финанси и на време, направени от вашия автопарк и от вас като управленска единица.

AWATECS е продукт, произхождащ от и неразривно свързан с WAYSGPS. Необходимостта от връзката му с WAYSGPS е несъмнена с цел използване на широкоспектърната функционалност на AWATECS.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ